Tevékenységek

Kutatás

  • Energiatároló rendszerek
  • Megújuló energia optimális integrációja
  • Árampiac
  • Publikációink

Projektek

  • Villamos energiatároló rendszerek
  • Hálózatszimuláció, diagnosztika és analízis
  • Ipar 4.0 megoldások
  • Alapkutatás

Oktatás

Üdvözöljük a Villamos Energetikai Rendszerek Kutatólaboratórium honlapján. A kutatólabor a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Infoamációs Rendszerek Tanszékén működik.

Célunk a villamos energetika különböző területein alkalmazni a rendszer és irányításelmélet eredményeit. Kutatásaink egyik fő iránya megújuló forrásból származó villamos energia optimális hálózati integrációja. Másrészt villamos energiatermelő generátorok, valamint járműipari akkumulátorok optimális  üzemeltetésével is foglalkozunk rendszer és irányításelméleti alapokon.

Laborunk az Intelligens Irányító Rendszerek Kutatólaboratórium egy kisebb csoportjából alakult ki, laborjaink között folyamatos és szoros az együttműködés több kutatási területen is.

A labor vezetője Magyar Attila a Veszprémi Egyetemen szerzett okleveles mérnök informatikusi diplomát 2004-ben. Ezt követően a Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolában szerezte PhD fokozatát 2008-ban. 2017-ben ugyanitt habilitált. Jelenleg a Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén dolgozik egyetemi docensként. Az IEEE Control Systems Society Hungarian Section titkára.